วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปสเตอร์วรรณสี : สีวรรณเย็น เพราะเป็นสีที่ใช้เกี่ยวกับทางวัด ใช้สีที่ทำให้เคารพนับถือ มองแล้วรู้สึกสงบ สบายใจ
จุดเด่น : คือโบสถ เน้นโบสถเป็นจุดสำคัญ ใช้กฎสามส่วน(Rule of Third)ที่ประกอบทำให้โบสถดูโดดเด่นขึ้น

เอกภาพ : เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีลักษณะเป็นแนวเดียวกัน ให้ความหมายและเรื่องราวในการสร้างโบสถ

การใช้ฟอนต์ : ใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย มองแล้วสบายตา ตัวหนังสือเหมาะสม

ที่ว่างในการออกแบบ : เว้นที่ว่างในการออกแบบ ตัวหนังสือ รูปภาพ ไม่ติดกันมากเกินไป ที่ว่างที่อยู่รอบๆองค์ประกอบทำให้เกิดความเป็นพื้นภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น