วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปสเตอร์สร้างโบสถ


วรรณสี : สีวรรณเย็น สร้างความนใจให้ผู้ชมเพราะเป็นสีที่ใช้เกี่ยวกับทางวัด ใช้สีที่ทำให้เคารพนับถือ มองแล้วรู้สึกสงบ

จุดเด่น : คือโบสถ เน้นโบสถเป็นจุดสำคัญ ใช้กฎสามส่วนที่ประกอบทำให้โบสถดูเด่นขึ้น

เอกภาพ : เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีลักษณะเป็นแนวเดียวกัน

การใช้ฟอนต์ : ใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย มองแล้วสบายตา

ที่ว่างในการออกแบบ : เว้นที่ว่างในการออกแบบ ตัวหนังสือ รูปภาพ ไม่ติดกันมากเกินไป ที่ว่างที่อยู่รอบๆองค์ประกอบทำให้เกิดความเปนพื้นภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น