วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพวิว

การใช้วรรณะของสี : สีวรรณะเย็น จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนใจ ส่วนใหย่ประกอบไปด้วยสีเขียวทำให้รู้สึกสงบมีชีวิตชีวา

การเลือกสี : ใช้ชุดสีที่ใกล้เคียงกัน ทำให้กลมกลืนไม่น่าเบื่อ ไม่จืดชืด มองแล้วสดใส คือเป็นภาพทุ่งหญ้าและเน้นที่รูปภาพทำให้รูปภาพดูเด่น ดูเปนธรรมชาติ

การวางองค์ประกอบภาพให้โดดเด่น : จะเน้นจุดให้มองเห็นได้ง่าย ใช้กฎสามส่วน (Rule of Third) ก็จะเปนองค์ประกอบที่ทำให้ภาพดูเด่น

ภาพและพื้นภาพ : ทำให้มองเห็นองค์ประกอบหลักว่าสื่อถึงวิวธรรมชาติ และออกแบบเพิ่มรูปภาพทำให้มีความสัมพันธ์กับภาพเพิ่มขึ้น ทำให้งานหลักดูเด่น

นางสาวสุพัตรา  ถนอมพลกรัง  เลขที่ 12  สสท.1/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น