วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Facebook


ความสมดุล : ความสมดุลที่ไม่เหมือนกัล มีการสร้างความแตกต่างแต่ไม่ให้ภาพแตกต่างกันเกินไปมองแล้วเป็นลักษณะเดียวกัน
วรรณะสี : สีที่ใช้คือ สีวรรณะเย็น มองแล้วดูเย็นตา มีชีวิตชีวา มองรูปภาพต่างๆได้ชัดเจน
จุดเด่น :  คือตัวฟรีเซ็นเตอร์ ของปกหนังสือ
มีเอกภาพ : คือการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกี่ยวกับfacebook ทั้งหมด
ความคิดสร้างสรรค์ : การนำicon ต่างๆ ของ facebook มาตกแต่งให้น่าสนใจมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น