วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล :  นางสาวสุพัตรา  ถนอมพลกรัง
ชื่อเล่น :  ลูกน้ำ
Facebook  : http://facebook.com/looknamkungking ( Looknam--)
แรงบันดาลใจที่อยากเรียนไอที  :  เพราะอยากเป็นผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์
อาชีพที่ใฝ่ฝัน :  รับราชการ , ทำกิจการที่ตนเองชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น